1 Ağustos 2013 Perşembe

HİPNO TERAPİNİN FAYDALI OLDUĞU KONULARDAN BAZILARI:::::::

Sorunlar:

 • Bağımlılık
 • Alkol Suistimal
 • Anksiyete ve Korkular
 • Davranış Sorunları
 • Depresyon
 • Aile içi şiddet
 • Uyuşturucu
 • Duygusal Bozukluk
 • Kayıp ya da Yas
 • Karşıt Direniş
 • Akran İlişkileri
 • Benlik Saygısı
 • Cinsel İstismar
 • İntihar Düşüncesi
 • Video Oyunu Bağımlılığı
 • Benimseme
 • Öfke Yönetimi
 • Dikkat Eksikliği 
 • Kronik Dürtüsellik
 • Başa Çıkma Becerileri
 • Boşanma
 • Aile İçi Şiddet
 • Çift kişilik ,çok kişilik 
 • İnternet Bağımlılığı
 • Obsesif-Kompulsif 
 • Ebeveyn
 • İlişki Sorunları
 • kendine zarar vermek
 • Ruhanilik
 • Ölçme ve Değerlendirme

Ruh Sağlığı:

 • Bipolar Bozukluk
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları